Osobní bankrot – výhody

 • Výhodou osobního bankrotu je, že se nebudete muset bát exekutorů, věřitelů a inkasních agentur – po celou dobu insolvenčního řízení budete pod ochranou soudu a insolvenčního zákona
 • Dluhy již nenarůstají o úroky, penalizace či jiné náklady
 • Již vůbec nemusíte komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory
 • Nemožnost uplatňovat pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty žalobou, pokud je možno uplatnit je přihláškou
 • Po zahájení insolvence (tedy v den podání insolvenčního návrhu) nelze exekuci provést, tzn. exekutor nemůže např. provést dražbu nemovitosti
 • Znáte datum, kdy insolvenční řízení skončí (3 nebo 5 let) a budete osvobozeni od zbytku dluhů
 • Každý měsíc Vám zůstane nezabavitelná částka, kterou Vám nezabaví soud, exekutor ani insolvenční správce
 • Od 1.6.2019 neexistuje minimální hranice nutná pro osvobození od dluhů (dříve 30%)
 • Díky osobnímu bankrotu se rovněž zbavíte veškerých svých starých závazků, které třeba nebyly přihlášeny do Vašeho insolvenčního řízení
 • Místo několika exekutorů bude pro Vás jedinou styčnou osobou Váš insolvenční správce
 • Oddlužení je umožněno dokonce i aktivním podnikatelům

Oddlužení formou prodeje majetku

Tato forma je méně častou formou oddlužení (převládá splátkový kalendář), nicméně nelze ji opomíjet, dokonce od 1.6.2019 je stanovena automatická kombinace splátkového kalendáře a zpeněžení majetku. Prodej majetku v rámci oddlužení fyzické osoby je výhodnější než prodej majetku v exekuci a návrh na oddlužení se vyplatí podat už jenom kvůli vyšší prodejní ceně nemovitosti než při dražbě v exekuci.

Naše advokátní a insolvenční kancelář si zakládá na profesionálním a zodpovědném přístupu, přičemž využívá zkušenosti získané z praxe při výkonu funkce insolvenčního správce a advokáta. Prověřujeme každou Vaši pohledávku (závazek) a v případě, že se jedná o neoprávněnou přihlášku (např. co do důvodu a výše), dokážeme dlužnou částku výrazně snížit.