Osobní bankrot 2024

Podmínky osobního bankrotu

 • Výhodou osobního bankrotu je, že se nebudete muset bát exekutorů, věřitelů a inkasních agentur – po celou dobu insolvenčního řízení budete pod ochranou soudu a insolvenčního zákona
 • Dluhy již nenarůstají o úroky, penalizace či jiné náklady
 • Již vůbec nemusíte komunikovat se svými věřiteli, vymahači ani exekutory
 • Nemožnost uplatňovat pohledávky a jiná práva týkající se majetkové podstaty žalobou, pokud je možno uplatnit je přihláškou
 • Po zahájení insolvence nelze exekuci provést, tzn. exekutor nemůže např. provést dražbu nemovitosti
 • Znáte datum, kdy insolvenční řízení skončí (3 nebo 5 let) a budete osvobozeni od zbytku dluhů
 • Každý měsíc vám zůstane nezabavitelná částka, kterou vám nezabaví soud, exekutor ani insolvenční správce
 • Již neexistuje minimální hranice nutná pro osvobození od dluhů (dříve 30 %)
 • Díky osobnímu bankrotu se rovněž zbavíte veškerých svých starých závazků, které třeba nebyly přihlášeny do vašeho insolvenčního řízení
 • Místo několika exekutorů bude jedinou styčnou osobou váš insolvenční správce
 • Osobní bankrot je umožněn dokonce i aktivním podnikatelům
 • Bez podmínky úhrady 30 % dluhů
 • Při splacení 60 % dluhů ukončení za 3 roky
 • Důchodci splní podmínky osobního bankrotu již za 3 roky
 • Stačí doložit 2 závazky

Osobní bankrot a jeho formy

Prodej majetku je méně častou formou osobního bankrotu, převládá splátkový kalendář, nicméně nelze ji opomíjet, dokonce je stanovena automatická kombinace splátkového kalendáře a zpeněžení majetku. Prodej majetku v rámci osobního bankrotu fyzické osoby je výhodnější než prodej majetku v exekuci a návrh na osobní bankrot se vyplatí podat už jenom kvůli vyšší prodejní ceně nemovitosti než při dražbě v exekuci. V tomto roce lze rovněž využít institutu tzv. chráněného obydlí.

Naše advokátní a insolvenční kancelář si zakládá na profesionálním a zodpovědném přístupu, přičemž využívá zkušenosti získané z praxe při výkonu funkce insolvenčního správce a advokáta. 

Možnost zkráceného bankrotu během 3 let

Pětiletý osobní bankrot je v současné době umožněn všem fyzickým osobám bez ohledu na to, jestli mají dluhy jako nepodnikatelé nebo dluhy pocházejí z podnikání. Zkrácené tříleté oddlužení je ovšem stále vyhrazeno pouze vybraným kategoriím tzv. zranitelných osob, kterými jsou např. starobní důchodci. Jak tedy docílit osvobození od dluhů během 3 let?

100 % zjištěných pohledávek

Osobní bankrot na tři roky si může zkrátit ten, kdo za tuto dobu splatí věřitelům alespoň 60 % dluhů. V případě úhrady 100 % dluhů může osobní bankrot (oddlužení) skončit i dříve. Běžně se stává, že se do oddlužení nepřihlásí všichni věřitelé, například z důvodu, že nesledují insolvenční rejstřík nebo nestihnou propadnou lhůtu. Najednou se tedy může stát, že dlužník nebude muset všechny své věřitele, se kterými počítal, uspokojovat v rámci svého oddlužení, a dojde tak ke 100% uspokojení tzv. zjištěných pohledávek, například i s pomocí rodiny. V takovém případě nemusí osobní bankrot trvat ani tři roky.

Oddlužení starobních a invalidních důchodců

Bez dalších podmínek mohou 3letý osobní bankrot využít jenom příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu ve druhém a třetím stupni. Pro tyto zvýhodněné skupiny lidí neplatí ani 30% hranice uspokojení pohledávek. Jedinou podmínkou je zaplatit věřitelům aspoň tolik, kolik dlužník zaplatí insolvenčnímu správci na jeho odměně. Přesnou částku vám samozřejmě rádi sdělíme, v současné době se jedná o zhruba 2200 Kč. Pokud důchodce tuto podmínku nesplní a má zájem o prohlášení osobního bankrotu, měl by mít další příjem například brigádu (dohodu o provedení práce, pracovní činnosti) nebo darovací smlouvu.

Neváhejte se na nás obrátit. Pro osobní bankrot u nás nepotřebujete ani korunu. Naše odměna činí zákonných 4.000 Kč či 6.000 Kč (v případě oddlužení manželů) + DPH a je splatná až po povolení oddlužení.

Zahájení osobního bankrotu 2024

 • Kontaktuje nás pro zpracování návrhu na osobní bankrot, podmínky osobního bankrotu nebyly nikdy tak výhodné, jako je tomu v roce 2024
 • Převezmeme vaše právní zastoupení (návrh nemůže podat dlužník sám), vše lze vyřešit na dálku bez osobní schůzky
 • Navrhneme možnosti řešení, jelikož ne vždy je osobní bankrot možný
 • Zpracujeme návrh na osobní bankrot
 • Zpracovaný návrh podáme na insolvenční soud
 • Provedeme vás celým insolvenčním řízením

Osobní bankrot v roce 2024

Osobní bankrot je legální cesta, pokud si nevíte rady s dluhy. V roce 2024 se mohou lidé zbavit dluhů formou osobního bankrotu během pěti let, ovšem osobní bankrot bude zřejmě (až) koncem roku snadnější a rychlejší.

Nově se v duchu evropské směrnice navrhuje tříleté oddlužení (osobní bankrot) zpřístupnit všem fyzickým osobám bez rozdílu. Od druhé poloviny roku roku by se tedy délka takzvaného osobního bankrotu měla zkrátit na tři roky. Počítá s tím novela insolvenčního zákona (zatím neschválená), a to jak pro podnikatele, tak pro nepodnikatele. Existuje sice i zkrácené tříleté oddlužení, ale bez dalších podmínek (splnění 60% uspokojení) ho zatím mohou využít jenom příjemci starobního důchodu nebo invalidního důchodu ve druhém a třetím stupni.

 

Odstranění překážek vstupu do osobního bankrotu

Součástí plánovaných změn insolvenčního zákona je usnadnění pro dlužníky s exekucemi. Exekuční srážky, které by za současné právní úpravy byly až do schválení oddlužení uloženy u plátce mzdy, bude možné použít přednostně na úhradu pohledávek výživného a ve zbytku na úhradu nákladů insolvenčního řízení. Dlužník proto nebude nucen po provedení exekučních srážek hradit výživné a náklady řízení z nezabavitelné částky.

Jak vyhlásit osobní bankrot v roce 2024?

Osobní bankrot na sebe může vyhlásit pouze sám dlužník, který je zastoupen například advokátem nebo insolvenčním správcem. Dlužník sám nemůže (bez zastoupení) podat insolvenční návrh. V tomto zůstává právní úprava stejná. V současné době zatím není stoprocentní, jakou podobu bude mít osobní bankrot v budoucnu (zejména jestli se bude novela insolvenčního zákona vztahovat i na nepodnikatele).

Naše doporučení tedy zní: zahájit a podat návrh na osobní bankrot bez otálení, zamezíte tak růstu dluhů a exekucí. Podmínky vyhlášení osobního bankrotu, jak jsou nastaveny nyní, nebyly nikdy tak výhodné

Změny v legislativě osobního bankrotu za vás pečlivě sledujeme a vždy pro vás doporučíme nejvhodnější řešení. Sledujte naši poradnu s novinkami v oblasti práva.