Jak vyhlásit osobní bankrot po novele insolvenčního zákona 2019?

Vyhlásit osobní bankrot je náročný a složitý právní proces. Veškeré níže uvedené kroky lze vyřešit i online bez nutnosti osobních návštěv.

V oblasti vyhlášení osobního bankrotu nabízíme tyto služby:

  • Bezplatná konzultace Vaší situace
  • Bezplatně s Vámi projednáme Vaše dluhy a majetkovou situaci a zjistíme, zdali máte na osobní bankrot (oddlužení) nárok
  • Podání insolvenčního návrhu (povinné zastoupení advokátem nebo insolvenčním správcem) pouze za zákonnou odměnu 4.000 Kč bez DPH u jednotlivce a 6.000 Kč bez DPH za společné oddlužení manželů. V případě potřeby Vám umožníme uhradit odměnu až ze splátek po povolení oddlužení

Vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení v roce 2020

Pokud po úvodní analýze zjistíme, že splňujete podmínky pro povolení oddlužení a doložíte nám veškeré potřebné podklady, okamžitě zahájíme přípravavu insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení.

Doba vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení se pohybuje v řádech dnů. V případě nutnosti podání insolvenčního návrhu v co nejkratším termínu jsme schopni vypracovat insolvenční návrhu i do 24 hodin.

Poté tento návrh spolu s veškerými potřebnými přílohami a dokumenty za Vás (na základě plné moci) podáme k příslušnému soudu.

Sledování insolvenčního řízení

Povolení oddlužení a schválení splátkového kalendáře trvá soudu průměrně 1 měsíc. Je možné, že soud vyžádá další potřebné doklady. Budete námi upozorněni na každé potřebné doplnění návrhu, lhůty, které nesmíte promeškat. Samozřejmostí je, že všechny potřebné dokumenty pro Vás vypracujeme.

Zastupování v insolvenčním řízení advokátem

Zastoupení advokátem nebo insolvenčním správcem je povinné pouze pro podání insolvenčního návrhu, poté již lze služeb advokáta využít „dobrovolně“. Tato služba není nikterak místně omezena a běžně pomáháme klientům během celého procesu oddlužení. 

Pomoc v průběhu schváleného oddlužení

Naše služby mohou pokračovat i poté, co soud oddlužení schválí. V průběhu insolvenčního řízení budete muset plnit celou řadu povinností, s plněním těchto povinností Vám rádi pomůžeme.
Jako insolvenční správce použiváme software, který všechna insolvenční řízení monitoruje. Reagujeme okamžitě na výzvy soudu či na nové skutečnosti ve Vašem insolvenčním řízení. Samozřejmostí je vypracování a podání návrhu na osvobození od zbytku dluhů, bez kterého není možné oddlužení úspěšně ukončit.