Návrh na povolení oddlužení, nebo-li osobní bankrot?

  • oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače
  • spojí veškeré dluhy do jednoho
  • zůstane Vám zákonem garantovaná část příjmů
  • oddlužení je schvalováno soudem
  • sníží celkový dluh bez limitu (od 1.6.2019)
  • splácení po dobu 3 nebo 5 let
  • po 3 nebo 5 letech je zbytek dluhu odpuštěn

Oddlužení je výhodnější než splácení Vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení přestanou Vaše závazky narůstat o odměny advokátů a exekutorů. Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Díky oddlužení můžete splatit pouze procento podle Vašich možností a zbytek po Vás již nemůže nikdo nikdy požadovat. Oddlužit se nyní mohou i podnikatelé (živnostníci) bez toho, aby museli přerušit či zastavit své podnikání.