Domů 5 Poradna 5 Návrh na insolvenci – jaké přílohy budete potřebovat?

Návrh na insolvenci – jaké přílohy budete potřebovat?

Návrh na insolvenci – jaké přílohy budete potřebovat?

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
23. 06. 2020

K návrhu na insolvenci musejí být připojeny důkazy v podobě dokumentů, kterých se navrhovatel dovolává. V případě návrhu dlužníka musejí být připojeny i přílohy předepsané insolvenčním zákonem tj.:

  • seznam majetku, 
  • seznam závazků
  • a seznam zaměstnanců. 

Tyto přílohy pro vás samozřejmě připravíme. Dlužník, který totiž výše zmíněné přílohy neopatří jim podepsaným prohlášením (které osvědčuje jejich úplnost a správnost), tímto danou povinnost předložit přílohy společně s insolvenčním návrhem nesplnil a nemůže se tedy dovolávat údajů v těchto přílohách. A to ani pro posouzení, zda splnil alespoň povinnost uvést v insolvenčním návrhu rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek nebo hrozící úpadek dlužníka.  

insolvenčním návrhu dále musejí být popsány rozhodující skutečnosti, které prokazují  úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, tj. okolnosti, z nichž závěr o úpadku nebo hrozícím úpadku dlužníka logicky vyplývá.

Prokázání úpadku

I když v rámci návrhu na insolvenci stačí prokázat úpadek (tj. alespoň mít 2 věřitele), ani tuto skutečnost není dobré podcenit. Seznam závazků dlužníka musí obsahovat i údaj o výši a splatnosti jednotlivých závazků v něm uvedených. Není možné splatnosti jen odhadnout, nebo sdělit, že je“splatnost delší než 30 dnů”.

Zahájení insolvenčního řízení

V rámci novely insolvenčního zákona v roce 2019 došlo k mnohým zjednodušením v rámci návrhu na insolvenci, nicméně i tak je zahájení insolvenčního řízení velice přísné na formality. Pro podnikatele a OSVČ nyní platí stejné podmínky pro návrh na insolvenci (s návrhem na povolení oddlužení) jako pro ostatní fyzické osoby. úkony vykonávají (tj. zpravidla advokát, notář, soudní exekutor a insolvenční správce). Taková odměna činí 4 000 Kč bez DPH a v případě společného oddlužení manželů 6 000 Kč bez DPH.

Odměna za podání návrhu

V souvislosti se sepisem a podáním návrhu na insolvenci spojeného s návrhem na oddlužení je rovněž insolvenčním zákonem fixně stanovená odměna pro oprávněné osoby, které tyto 

Ušetřete čas i peníze a svěřte se do rukou odborníků

Svěřte vaše starosti odborníkům a o svoje dluhy se již nebojte! Vypracování návrhu na insolvenci zajistíme odborně a rychle. Do týdne je návrh na insolvenci připraven na odeslání na příslušný insolvenční soud. O průběhu insolvenčního řízení Vás samozřejmě pravidelně informujeme. V dnešní době je možné celý proces zvládnout jednoduše online, stačí se s námi spojit pomocí kontaktního formuláře na webu. Nemusíte nikam chodit – díky využití poštu, emailu nebo telefonu. To vám může ušetřit čas, ale také celkové náklady spojené s celým procesem. 

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.