Průběh oddlužení 2024

1. E-mailová, telefonická nebo osobní analýza možnosti oddlužení

Nejprve nás kontaktujte telefonicky, e-mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře pro oddlužení. V rámci této analýzy vám již sdělíme, jestli je oddlužení fyzické osoby pro vás vhodné a dostupné. V případě, že nikoliv, navrhneme řešení tak, aby pro vás bylo oddlužení dosažitelné.

2. Předání podkladů k oddlužení

Na základě vašeho telefonátu či e-mailu vám bude zaslán seznam podkladů, které bude potřeba připravit, a to zejména:

  • Doložení příjmu (výplatní pásky, mzdové listy nebo evidenční důchodové listy)
  • Soupis movitého a nemovitého majetku
  • Doklady k nevykonatelným dluhům s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byla provedena poslední splátka (smlouvy o úvěru, půjčce, směnky atd.), stačí, pokud jsou 2 od dvou různých věřitelů
  • Doklady všech vykonatelných dluhů – tedy rozsudky, rozhodčí nálezy, nařízení exekuce, exekuční příkazy, stačí, pokud jsou 2 od 2 různých věřitelů
  • Výpis z rejstříku trestů (je vyžadován později)
  • Rodné listy dětí
  • Rozhodnutí o výši výživného

Podklady nám můžete zaslat poštou či e-mailem, případně předat osobně. Vše lze vyřídit i na dálku bez osobní účasti.

3. Návrh na oddlužení

Jakmile obdržíme kompletní podklady pro oddlužení, garantujeme zpracování vašeho návrhu na povolení oddlužení v co nejkratším termínu. V akutních případech jsme schopni jej zpracovat už do 24 hodin.

4. Podání návrhu na oddlužení na soud

Návrh na povolení oddlužení musí podat dlužník prostřednictvím advokáta nebo insolvenčního správce. Podání návrhu na povolení oddlužení zařídíme tedy kompletně za vás.

5. Zveřejnění v insolvenčního rejstříku

Do 3 dnů od přijetí návrhu na povolení oddlužení je vašemu insolvenčnímu řízení přidělena spisová značka a návrh na povolení oddlužení je zveřejněn v insolvenčním rejstříku (na justice.cz). Jakmile zde naleznete své jméno, jste již v režimu insolvence a tedy pod ochranou insolvenčního zákona. Od tohoto okamžiku již není možné provést exekuci. Po zveřejnění již nesmíte hradit závazky jednotlivým věřitelům.

6. Rozhodnutí soudu o povolení oddlužení

Od zveřejnění návrhu na povolení oddlužení do povolení oddlužení jste již v režimu insolvenčního řízení, a nelze tak provádět exekuce.

V rámci rozhodnutí o povolení oddlužení rozhodne soud o přidělení insolvenčního správce. Od něj následně neprodleně obdržíte výzvu, co máte udělat, doložit apod. Správci je potřeba hradit měsíční zálohy na odměnu, a to až do doby schválení splátkového kalendáře (poté je tato odměna zahrnuta v měsíční splátce). S insolvenčním správcem proberete jednotlivé pohledávky (jestli je uznáváte nebo popíráte). Přezkumné jednání již není u soudu, ale u insolvenčního správce se stejnými účinky jako jednání před insolvenčním soudem.

7. Přezkumné jednání a návštěva insolvenčního správce

Na přezkumném jednání se rozhoduje o vašich pohledávkách (jestli je uznáte nebo popřete). Toto se koná u insolvenčního správce (na jeho provozovně) nebo u vás doma, kde by měla být provedena obhlídka obydlí.