1. Emailová, telefonická nebo osobní analýza možnosti oddlužení

Prvním krokem je kontaktovat FABIAN & PARTNERS telefonicky, e-mailem, nebo vyplněním kontaktního formuláře pro oddlužení. V rámci této analýzy Vám již sdělíme, jestli je oddlužení fyzické osoby pro Vás vhodné a dostupné. V případě, že ne, navrhneme řešení pro to, aby bylo pro Vás oddlužení dosažitelné.

 1. Předání podkladů k oddlužení

Jakmile provedeme analýzu možnosti oddlužení, odešleme Vám emailem seznam podkladů, které bude potřeba připravit, a to zejména:

 • Doložit příjem (výplatní pásky, mzdové listy nebo evidenční důchodové listy)
 • Soupis movitého a nemovitého majetku
 • Doklady k nevykonatelným dluhům s aktuálními dlužnými částkami a daty, kdy byla provedena poslední splátka (smlouvy o úvěru, půjčce, směnky atd.), stačí 2
 • Doklady všech vykonatelných dluhů – tedy rozsudky, rozhodčí nálezy, nařízení exekuce, exekuční příkazy, stačí 2
 • Výpis z rejstříku trestů
 • Rodné listy dětí 
 • Rozhodnutí o výši výživného

Podklady nám můžete zaslat poštou, předat osobně nebo prostřednictvím emailu. Vše lze vyřídit i na dálku bez osobní účasti.

 1. Návrh na oddlužení

Jakmile obdržíme kompletní podklady pro oddlužení, garantujeme zpracování Vašeho návrhu na povolení oddlužení do 7 pracovních dní. V akutních případech jsme schopni zpracovat jej už do 24 hodin.

 1. Podání návrhu na oddlužení na soud

Návrh na oddlužení musí podat dlužník prostřednictvím advokáta nebo insolvenčního správce. Podání insolvenčního návrhu (návrhu na povolení oddlužení) zařídíme tedy kompletně za Vás.

 1. Zveřejnění v insolvenčního rejstříku

Do 3 dnů od přijetí návrhu na povolení oddlužení je Vašemu insolvenčnímu řízení přiděleno číslo jednací a je zveřejněno v insolvenčním rejstříku (na justice.cz). Jakmile v insolvenčním rejstříku naleznete své jméno, jste již v režimu insolvence a tedy pod ochranou insolvenčního zákona. Tímto okamžikem jsou zastaveny veškeré exekuce, veškeré nárůsty úroků a veškerá vymáhání dluhů. Po zveřejnění již nesmíte hradit závazky jednotlivým věřitelům.

 1. Rozhodnutí soudu o povolení oddlužení

Soudy musí rozhodnout o povolení oddlužení do 30 dní. Během tohoto období jste již nicméně v režimu insolvenčního řízení a nelze provádět exekuce.

V rámci rozhodnutí o povolení oddlužení rozhodne soud o přidělení insolvenčního správce. Od něj následně neprodleně obdržíte výzvu, co máte udělat, doložit apod. Správci je potřeba hradit měsíční zálohy na odměnu a to až do doby schválení splátkového kalendáře (poté je tato odměna již zahrnuta v měsíční splátce). S insolvenčním správcem proberete jednotlivé pohledávky (jestli je uznáváte nebo popíráte). Přezkumné jednání již není u soudu, ale u insolvenčního správce.

 1. Přezkumné jednání a návštěva insolvenčního správce

Na přezkumném jednání se rozhoduje o Vašich pohledávkách (jestli je uznáte nebo popřete). Toto se koná u insolvenčního správce (na provozovně insolvenčního správce) nebo u Vás doma, kde by měla být provedena obhlídka obydlí.


Související články

Mimořádné moratorium 2021 (Lex covid)

Insolvenční návrh

Insolvence (oddlužení) během koronaviru

Co dělat, když nemám na splátku v insolvenci. Zruší mi oddlužení? (ČTK, 2.6.2020)

Jaké příjmy a v jaké výši podléhají srážkám v oddlužení? (MladýPodnikatel.cz, 14.5.2020)

Více článků