Oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ je oproti oddlužení fyzické osoby rozdílné. S povolením oddlužení podnikatele musí souhlasit jeho věřitelé z podnikání (tedy ne všichni věřitelé). Pokud tento souhlas dlužník – OSVČ nezíská, soud oddlužení nepovolí a prohlásí konkurz. Naše kancelář řeší také tento proces, když za Vás s Vašimi věřiteli z podnikání vyjednáme předepsané souhlasy. Poměr mezi dluhy z podnikání a ostatními nezajištěnými dluhy není nijak přesně stanoven a je možné oddlužit OSVČ, který má výhradně dluhy z podnikání.

Výše splátky oddlužení OSVČ

Výše splátky v oddlužení OSVČ je kalkulována stejným způsobem, jako je tomu u oddlužení fyzických osob.

Výhody oddlužení OSVČ

  • díky oddlužení se OSVČ nemusí obávat věřitelů, exekutorů a vymahačů, neboť je již od zahájení insolvenčního řízení pod ochranou soudu (později i insolvenčního správce) a insolvenčního zákona
  • OSVČ bude znát přesný termín skončení oddlužení
  • OSVČ má po celou dobu oddlužení garantovanou určitou částku, která mu každý měsíc zůstane na živobytí
  • OSVČ splatí minimálně 30 % svých závazků
  • po oddlužení se OSVČ zbaví starých dluhů, včetně těch, které jsou nepřihlášené

Návrh na oddlužení OSVČ

OSVČ musí podat stejně jako fyzická osoba návrh na povolení oddlužení. V návrhu nutno určit, zda dojde ke zpeněžení majetku, nebo se dluhy platí splátkovým kalendářem. Ať už si vyberete jakoukoliv formu oddlužení, musí být v průběhu oddlužení splaceno alespoň 30% celkových přihlášených dluhů. Návrh na povolení rádi podáme za Vás na základě plné moci.