Výhody oddlužení OSVČ

Oddlužení OSVČ 2024

Oddlužení OSVČ je oproti oddlužení fyzické osoby rozdílné, zejména z pohledu dokládání příjmů a výdajů. 

Jak se stanoví zálohová splátka OSVČ v oddlužení?

Dlužník – podnikatel je povinen splácet měsíčně tzv. zálohovou splátku, která se určuje ze zisku dlužníka z podnikání. Podkladem pro rozhodování je daňové přiznání za předchozí období. Pokud podnikatel nevytvořil zisk nebo neměl daňové přiznání, dokládá se výše příjmu dlužníka přehledem reálných příjmů a skutečně vynaložených výdajů dlužníka ve sledovaném daňovém období.

Základem pro stanovení zálohové splátky je pak rozdíl mezi reálnými příjmy a výdaji, a není tak možné například vycházet z tzv. výdajových paušálů, i když je podnikatel reálně využívá. Pokud nelze zjistit příjem dlužníka – podnikatele tímto způsobem, obraťte se na nás a my vám výši zálohy vypočteme.

Výše splátky oddlužení OSVČ

U podnikatelů bývá standardně stanovena zálohová splátka, která odpovídá srážce z příjmu za jeden měsíc. Vypočítá se z daňového přiznání jako průměr příjmu, pak se stanoví zálohová splátka.

Úprava výše zálohové splátky

Zálohová splátka je stanovena vždy na jedno zdaňovací období, tj. obvykle kalendářní rok. Po jeho konci dlužník – podnikatel předloží svému insolvenčnímu správci účetnictví a ten pak provede revizi výše zálohy. V případě, že splátka byla vyšší než skutečné příjmy podnikatele, může soud upravit na žádost dlužníka její výši pro následující období. Pokud byla splátka nižší, než by mohla podle skutečného zisku dlužníka – podnikatele být, pak je dlužník povinen uhradit nedoplatek na výzvu insolvenčního správce.

Výhody oddlužení OSVČ

  • díky oddlužení se OSVČ nemusí obávat věřitelů, exekutorů a vymahačů, neboť je již od zahájení insolvenčního řízení pod ochranou soudu (později i insolvenčního správce) a insolvenčního zákona
  • je znám přesný termín skončení oddlužení
  • OSVČ má po celou dobu oddlužení garantovanou určitou částku, která mu každý měsíc zůstane na živobytí
  • již není stanovena minimální hranice splacení dluhů
  • po oddlužení se podnikatel zbaví starých dluhů včetně těch, které jsou nepřihlášené

Návrh na oddlužení OSVČ

Pokud by chtěl podnikatel vstoupit do insolvence – oddlužení, musí podat návrh na povolení oddlužení. Návrh na povolení oddlužení může být sepsán a podán pouze advokátem, insolvenčním správcem, notářem, exekutorem nebo tzv. akreditovanou osobou (tj. dlužník nemůže podat insolvenční návrh sám). Návrh na povolení rádi podáme za vás na základě plné moci.