Oddlužení OSVČ 2021

Oddlužení OSVČ je oproti oddlužení fyzické osoby rozdílné. S povolením oddlužení podnikatele musí souhlasit jeho věřitelé z podnikání (tedy ne všichni věřitelé), tento je však předpokládaný. Poměr mezi dluhy z podnikání a ostatními nezajištěnými dluhy není nijak přesně stanoven a je možné oddlužit OSVČ, který má výhradně dluhy z podnikání.

Jak se stanoví zálohová splátka OSVČ v oddlužení?

Dlužník – podnikatel povinen splácet měsíčně tzv. zálohovou splátku, která se určuje ze zisku dlužníka z podnikání. Podkladem pro rozhodování je daňové přiznání za předchozí období. Pokud podnikatel nevytvořil zisk nebo neměl daňové přiznání, dokládá se výše příjmu dlužníka přehledem reálných příjmů a skutečně vynaložených výdajů dlužníka ve sledovaném daňovém období.

Základem pro stanovení zálohové splátky je pak rozdíl mezi reálnými příjmy a výdaji a není tak možné například vycházet z tzv. výdajových paušálů, i když je podnikatel reálně využívá. Pokud nelze zjistit příjem dlužníka – podnikatele tímto způsobem, obraťte se na nás a my Vám výši zálohy vypočteme.

Výše splátky oddlužení OSVČ

Výše splátky v oddlužení OSVČ je kalkulována stejným způsobem, jako je tomu u oddlužení fyzických osob.

Úprava výše zálohové splátky

Zálohová splátka je stanovena vždy na jedno zdaňovací období, tj. obvykle kalendářní rok. Po jeho konci dlužník – podnikatel předloží svému insolvenčnímu správci účetnictví a ten pak provede revizi výše zálohy. V případě, že splátka byla vyšší než skutečné příjmy podnikatele, může soud upravit na žádost dlužníka její výši pro následující období. Pokud byla splátka nižší, než by mohla podle skutečného zisku dlužníka – podnikatele být, pak je dlužník povinen uhradit nedoplatek na výzvu insolvenčního správce.

Výhody oddlužení OSVČ

  • díky oddlužení se OSVČ nemusí obávat věřitelů, exekutorů a vymahačů, neboť je již od zahájení insolvenčního řízení pod ochranou soudu (později i insolvenčního správce) a insolvenčního zákona
  • OSVČ bude znát přesný termín skončení oddlužení
  • OSVČ má po celou dobu oddlužení garantovanou určitou částku, která mu každý měsíc zůstane na živobytí
  • od roku 2019 již není minimální hranice 30% splacení dluhů
  • po oddlužení se OSVČ zbaví starých dluhů, včetně těch, které jsou nepřihlášené

Návrh na oddlužení OSVČ

OSVČ musí podat stejně jako fyzická osoba návrh na povolení oddlužení. Od novely insolvenčního návrhu v roce 2019 již NEmusí být v průběhu oddlužení splaceno alespoň 30% celkových přihlášených dluhů. Insolvenční návrh na povolení oddlužení musí podat advokát, insolvenční správce, notář, exekutor nebo tzv. akreditovaná osoba (tj. dlužník nemůže podat insolvenční návrh sám). Návrh na povolení rádi podáme za Vás na základě plné moci.