Návrh na oddlužení podnikatele

Od 1. ledna 2014 vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) nebrání ani takový dluh z podnikání, kdy věřitel souhlasí s tím, že bude jeho pohledávka podrobena režimu oddlužení, popřípadě, jedná-li se o zajištěnou pohledávku. V těchto případech je tedy oddlužení podnikatele možné.

V případě, že by věřitel dlužníka předběhl a podal insolvenční návrh, pak má dlužník od jeho doručení 30 dní lhůtu na podání návrhu na povolení oddlužení.

Prohlášení konkurzu neznamená konec

I pokud by některý z věřitelů prohlásil, že nesouhlasí s oddlužením dlužníka – podnikatele, soud nejprve tuto situaci posoudí, načež je možné, že i proti vůli tohoto věřitele může oddlužení podnikatele povolit. Pokud by návrh na oddlužení schválen nebyl, pak by došlo k řešení úpadku dlužníka konkurzem. Ihned po pravomocném skončení konkurzu může dlužník podat znovu návrh na povolení oddlužení, přičemž soud má v tomto novém případě povinnost vyhodnotit veškeré závazky jako závazky, které, ač pochází z podnikatelské činnosti, nebrání úspěšnému povolení oddlužení. I po zahájení insolvenčního řízení budete moci ve své živnosti pokračovat, bez nutnosti jejího přerušení či zrušení.  Po ukončení konkurzu se tedy podaří oddlužit i osobu, která má např. veškeré závazky pocházející z podnikatelské činnosti.

Zastavení exekucí díky oddlužení

Pokud soud žádosti o oddlužení vyhoví, je dlužník zapsán do insolvenčního rejstříku a dojde k zastavení exekucí a vymáhání dluhů ze strany věřitelů.

Osvobození od zbytku dluhů

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, se řízení o oddlužení ukončí. Následně je dlužník oprávněn podat návrh na osvobození od placení pohledávek přihlášených do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené).

Naše služby v rámci oddlužení OSVČ

Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti realizace oddlužení již několik let, a to na základě povolení Ministerstva spravedlnosti vykonávat funkci insolvenčního správce. Na rozdíl od mnoha konkurenčních subjektů tedy klientovi dokážeme opravdu odborně pomoci, jsme na svou činnost řádně pojištěni a situaci dokážeme vyhodnotit jak z pozice advokáta, tak insolvenčního správce. Naše kancelář nabízí podnikatelům v insolvenci tyto služby

  • bezplatná konzultace možnosti oddlužení podnikatele, včetně analýzy vhodnosti osobního bankrotu pro Vás jakožto živnostníka
  • vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení včetně všech požadovaných příloh a dokumentů spolupracujícím advokátem
  • podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení na soud
  • sledování průběhu Vašeho insolvenčního řízení včetně právní podpory po celou dobu schvalování oddlužení insolvenčním soudem
  • možnost zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů