Chce-li dlužník (který má dluh z podnikání,) prosadit, aby insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku oddlužením, musí (mimo jiné) osvědčit, že věřitel pohledávky vzniklé z podnikání dlužníka s tímto způsobem řešení jeho úpadku souhlasí, ať již výslovně nebo na základě nevyvratitelné domněnky jeho souhlasu. Platí, že i podnikatel se může oddlužit, pokud jeho věřitel z podnikání výslovně nesdělí, že s tímto způsobem nesouhlasí. Mlčení věřitele tedy znamená jednoznačně souhlas.

Proč má oddlužení podnikatele smysl?

Prvotním důvodem pro oddlužení podnikatele – OSVČ je zaručeně osvobození od dluhů, kdy už není stanovena žádná minimální výše uspokojení. Oddlužení je ale hlavně způsobem, jak může podnikatel – OSVČ pokračovat v podnikání, tj. zachovat svoji živnost, kterou mnohdy budoval dlouhou dobu. Na rozdíl např. od konkursu, který je likvidační formou řešení úpadku, oddlužení není překážkou provozování živnosti, a to podle živnostenského zákona.


Návrh na oddlužení podnikatele

V roce 2021 vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) nebrání ani dluh z podnikání. V těchto případech je tedy oddlužení podnikatele možné.

V případě, že by věřitel dlužníka předběhl a podal insolvenční návrh (tzv. věřitelský insolvenční návrh), pak má dlužník – podnikatel od jeho doručení 30 dní lhůtu na podání návrhu na povolení oddlužení.

Prohlášení konkursu neznamená konec

I pokud by některý z věřitelů prohlásil, že nesouhlasí s oddlužením dlužníka – podnikatele, soud nejprve tuto situaci posoudí, načež je možné, že i proti vůli tohoto věřitele může oddlužení podnikatele povolit. Pokud by návrh na oddlužení schválen nebyl, pak by došlo k řešení úpadku dlužníka konkursem. Ihned po jeho pravomocném skončení může dlužník podat znovu návrh na povolení oddlužení, přičemž soud má v tomto novém případě povinnost vyhodnotit veškeré závazky jako závazky, které, ač pochází z podnikatelské činnosti, nebrání úspěšnému povolení oddlužení. I po zahájení insolvenčního řízení budete moci ve své živnosti pokračovat, bez nutnosti jejího přerušení či zrušení.  Po ukončení konkurzu se tedy podaří oddlužit i osobu, která má např. veškeré závazky pocházející z podnikatelské činnosti.

Zastavení exekucí díky oddlužení

Pokud soud žádosti o oddlužení vyhoví, je dlužník zapsán do insolvenčního rejstříku a není možné v exekuci dále pokračovat. Pro dlužníka je tedy konkurs lepší než exekuce, jelikož během exekuce dluhy pořád narůstají o úroky z prodlení a jiné příslušenství. 

Osvobození od zbytku dluhů

Po 5 letech, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, se řízení o oddlužení ukončí. Následně je dlužník oprávněn podat návrh na osvobození od placení pohledávek přihlášených do oddlužení, a to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny (bude se jednat o všechny pohledávky, tedy i o ty nepřihlášené). V případě, že dlužník uhradí 60% svých dluhů, dojde k ukončení oddlužení a osvobození již po 3 letech.


Naše služby v rámci oddlužení OSVČ

Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti realizace oddlužení již deset let. Na rozdíl od mnoha konkurenčních subjektů tedy klientovi dokážeme opravdu odborně pomoci, jsme na svou činnost řádně pojištěni a situaci dokážeme vyhodnotit jak z pozice advokáta, tak insolvenčního správce. Naše kancelář nabízí podnikatelům v insolvenci tyto služby

  • konzultace možnosti oddlužení podnikatele, včetně analýzy vhodnosti osobního bankrotu pro Vás jakožto živnostníka
  • vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení včetně všech požadovaných příloh a dokumentů advokátem
  • podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení na soud (insolvenční návrh může podat pouze advokát, ins. správce apod.)
  • sledování průběhu Vašeho insolvenčního řízení včetně právní podpory po celou dobu schvalování oddlužení insolvenčním soudem
  • možnost zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

 

Změny v oddlužení podnikatelů v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s koronavirem došlo v roce 2020 k posunu podmínek oddlužení ve prospěch podnikatelů. Jde zejména o odložení povinnosti podnikatele podat na sebe (tzv. dlužnický) insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření.

Mimořádné moratorium – odklad splatnosti závazku díky lex covid 

Dále bylo zavedeno mimořádné moratorium (odklad splatnosti závazku), které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim (preventivně před i po podání insolvenčního návrhu), po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku (nejde vydat rozhodnutí o úpadku ze strany soudu) a umožňuje jim tak provozovat svůj podnik (závod).

Moratoriem je tak dlužník ochráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb, a umožňuje mu závazky související se zachováním provozu podniku hradit přednostně před staršími dluhy. Pokud již v oddlužení jste, v současné době je rovněž možné dočasné přerušení oddlužení, kdy je ovšem nutné hradit poníženou odměnu insolvenčního správce (453 Kč/měs.). Rovněž můžete požádat o snížení měsíčních splátek. I nyní je tedy možné bezpochyby tvrdit, že oddlužení nebylo pro dlužníky nikdy tak výhodné, jako je tomu dne

Související články 


Insolvence (oddlužení) během koronaviru

Návrh na insolvenci – jaké přílohy budete potřebovat?

Srážky z příjmů OSVČ při vyplacení kompenzačních náhrad (dumfinanci.cz, 22.6.2020)

Firmy se brání krachům, plošná ochrana už skončila. Desítky společností ale požádaly o její prodloužení (Hospodářské Noviny, 31.8.2020)

Více na Napsali o nás