Oddlužení podnikatele OSVČ  2024

Platí, že i podnikatel se může oddlužit. S oddlužením podnikatelů máme bohaté zkušenosti.

Proč má oddlužení podnikatele smysl?

Prvotním důvodem pro oddlužení podnikatele – OSVČ je zaručeně osvobození od dluhů, kdy už není stanovena žádná minimální výše uspokojení. Oddlužení je ale hlavně způsobem, jak může podnikatel – OSVČ pokračovat v podnikání, tj. zachovat svoji živnost, kterou mnohdy budoval dlouhou dobu. Na rozdíl např. od konkursu, který je likvidační formou řešení úpadku, oddlužení není překážkou provozování živnosti, a to podle živnostenského zákona.

Návrh na oddlužení podnikatele

Vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) v roce 2024 nebrání ani dluh z podnikání. V těchto případech je tedy oddlužení podnikatele možné.

V případě, že by věřitel dlužníka předběhl a podal insolvenční návrh (tzv. věřitelský insolvenční návrh), pak má dlužník – podnikatel od jeho doručení 30denní lhůtu na podání návrhu na povolení oddlužení.

Prohlášení konkursu neznamená konec

I pokud by některý z věřitelů prohlásil, že nesouhlasí s oddlužením dlužníka – podnikatele, soud nejprve tuto situaci posoudí, načež je možné, že i proti vůli tohoto věřitele může oddlužení podnikatele povolit. I po zahájení insolvenčního řízení budete moci ve své živnosti pokračovat bez nutnosti jejího přerušení či zrušení. Po ukončení konkursu se tedy podaří oddlužit i osobu, která má např. veškeré závazky pocházející z podnikatelské činnosti.

Osvobození od zbytku dluhů

Po 5 letech (nebo 3 letech) od schválení oddlužení, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, se řízení o oddlužení ukončí. Jestliže bylo oddlužení řádně splněno, tedy došlo k očekávanému uspokojení nezajištěných věřitelů a dlužník vyvinul maximální úsilí pro co nejvyšší uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, vydá soud na základě zprávy insolvenčního správce usnesení o splnění oddlužení a osvobození od placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení. V případě, že dlužník uhradí 60 % svých dluhů, dojde k ukončení oddlužení a osvobození již po 3 letech.

Právní služby v rámci oddlužení OSVČ

Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti realizace oddlužení již od roku 2008. Na rozdíl od mnoha konkurenčních subjektů tedy klientovi dokážeme opravdu odborně pomoci, jsme na svou činnost řádně pojištěni a situaci dokážeme vyhodnotit jak z pozice advokáta, tak insolvenčního správce. Naše kancelář nabízí podnikatelům v insolvenci tyto služby

  • konzultace možnosti oddlužení podnikatele včetně analýzy vhodnosti osobního bankrotu pro vás jakožto živnostníka
  • vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení včetně všech požadovaných příloh a dokumentů advokátem
  • podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení na soud (insolvenční návrh může podat pouze advokát, ins. správce apod.)
  • sledování průběhu vašeho insolvenčního řízení včetně právní podpory po celou dobu schvalování oddlužení insolvenčním soudem
  • možnost zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

 

Jak požádat o oddlužení v roce 2024?

 

Insolvenci (oddlužení) zahajuje vždy příslušný soud podle bydliště dlužníka na žádost dlužníka. K přípravě a podání žádosti o insolvenci ale dlužník musí využít služeb notáře, exekutora, insolvenčního správce, advokáta. Výjimku mají osoby s právním nebo ekonomickým vzděláním z vysoké školy, které si mohou žádost o insolvenci podat sami.

Osoba samostatně výdělečně činná, tj. fyzická osoba podnikající, může o oddlužení požádat stejně jako každý jiný dlužník. Zákon neklade žádné překážky jejímu vstupu do insolvence. Chcete pomoci s podáním návrhu na oddlužení? Nebo potřebujete poradit s vaší běžící insolvenci? Obraťte se na nás.