Oddlužení podnikatele 2022

Chce-li dlužník, který má dluh z podnikání, prosadit, aby insolvenční soud rozhodl o způsobu řešení jeho úpadku oddlužením, musí (mimo jiné) osvědčit, že věřitel pohledávky vzniklé z podnikání dlužníka s tímto způsobem řešení jeho úpadku souhlasí, ať již výslovně, nebo na základě nevyvratitelné domněnky jeho souhlasu. Platí, že i podnikatel se může oddlužit, pokud jeho věřitel z podnikání výslovně nesdělí, že s tímto způsobem nesouhlasí. Mlčení věřitele tedy znamená jednoznačně souhlas.

Proč má oddlužení podnikatele smysl?

Prvotním důvodem pro oddlužení podnikatele – OSVČ je zaručeně osvobození od dluhů, kdy už není stanovena žádná minimální výše uspokojení. Oddlužení je ale hlavně způsobem, jak může podnikatel – OSVČ pokračovat v podnikání, tj. zachovat svoji živnost, kterou mnohdy budoval dlouhou dobu. Na rozdíl např. od konkursu, který je likvidační formou řešení úpadku, oddlužení není překážkou provozování živnosti, a to podle živnostenského zákona.

Návrh na oddlužení podnikatele

Vyhlášení osobního bankrotu (oddlužení) v roce 2022 nebrání ani dluh z podnikání. V těchto případech je tedy oddlužení podnikatele možné.

V případě, že by věřitel dlužníka předběhl a podal insolvenční návrh (tzv. věřitelský insolvenční návrh), pak má dlužník – podnikatel od jeho doručení 30denní lhůtu na podání návrhu na povolení oddlužení.

Prohlášení konkursu neznamená konec

I pokud by některý z věřitelů prohlásil, že nesouhlasí s oddlužením dlužníka – podnikatele, soud nejprve tuto situaci posoudí, načež je možné, že i proti vůli tohoto věřitele může oddlužení podnikatele povolit. Pokud by návrh na oddlužení schválen nebyl, pak by došlo k řešení dlužníkova úpadku konkursem. Ihned po jeho pravomocném skončení může dlužník podat znovu návrh na povolení oddlužení, přičemž soud má v tomto novém případě povinnost vyhodnotit veškeré závazky jako závazky, které, ač pochází z podnikatelské činnosti, nebrání úspěšnému povolení oddlužení. I po zahájení insolvenčního řízení budete moci ve své živnosti pokračovat bez nutnosti jejího přerušení či zrušení. Po ukončení konkursu se tedy podaří oddlužit i osobu, která má např. veškeré závazky pocházející z podnikatelské činnosti.

Osvobození od zbytku dluhů

Po 5 letech od schválení oddlužení, kdy dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti, se řízení o oddlužení ukončí. Jestliže bylo oddlužení řádně splněno, tedy došlo k očekávanému uspokojení nezajištěných věřitelů a dlužník vyvinul maximální úsilí pro co nejvyšší uspokojení pohledávek nezajištěných věřitelů, vydá soud na základě zprávy insolvenčního správce usnesení o splnění oddlužení a osvobození od placení zbytku pohledávek zahrnutých do oddlužení. V případě, že dlužník uhradí 60 % svých dluhů, dojde k ukončení oddlužení a osvobození již po 3 letech.

Naše služby v rámci oddlužení OSVČ

Naše společnost poskytuje odborné služby v oblasti realizace oddlužení již deset let. Na rozdíl od mnoha konkurenčních subjektů tedy klientovi dokážeme opravdu odborně pomoci, jsme na svou činnost řádně pojištěni a situaci dokážeme vyhodnotit jak z pozice advokáta, tak insolvenčního správce. Naše kancelář nabízí podnikatelům v insolvenci tyto služby

  • konzultace možnosti oddlužení podnikatele včetně analýzy vhodnosti osobního bankrotu pro vás jakožto živnostníka
  • vypracování insolvenčního návrhu spojeného s návrhem na povolení oddlužení včetně všech požadovaných příloh a dokumentů advokátem
  • podání insolvenčního návrhu s návrhem na povolení oddlužení na soud (insolvenční návrh může podat pouze advokát, ins. správce apod.)
  • sledování průběhu vašeho insolvenčního řízení včetně právní podpory po celou dobu schvalování oddlužení insolvenčním soudem
  • možnost zastupování na přezkumném jednání a schůzi věřitelů

Změny v oddlužení v souvislosti s koronavirem

V souvislosti s koronavirem došlo v roce 2020 k posunu podmínek oddlužení ve prospěch podnikatelů. Jde zejména o odložení povinnosti podnikatele podat na sebe (tzv. dlužnický) insolvenční návrh v případě, že je v úpadku, a to do doby uplynutí 6 měsíců od ukončení mimořádného opatření při epidemii.

Jak požádat o oddlužení v roce 2022?

Mimořádné moratorium – odklad splatnosti závazku díky lex covid 

Dále bylo zavedeno mimořádné moratorium (odklad splatnosti závazku), které podnikatelům nabízí zvláštní ochranný režim (preventivně před i po podání insolvenčního návrhu), po jehož dobu je chrání před rozhodnutím o úpadku (nejde vydat rozhodnutí o úpadku ze strany soudu), a umožňuje jim tak provozovat svůj podnik (závod).

Moratoriem je tak dlužník ochráněn před vypovězením smluv na dodávky energií, surovin, zboží a služeb, zároveň mu umožňuje závazky související se zachováním provozu podniku hradit přednostně před staršími dluhy. Pokud již v oddlužení jste, v současné době je rovněž možné dočasné přerušení oddlužení, kdy je ovšem nutné hradit poníženou odměnu insolvenčního správce (453,75 Kč/měs.). Rovněž můžete požádat o snížení měsíčních splátek. I nyní je tedy možné bezpochyby tvrdit, že oddlužení nebylo pro dlužníky nikdy tak výhodné, jako je tomu dnes.