Návrh na povolení oddlužení po novele 2019

Návrh na povolení oddlužení – insolvenční návrh – je zahájen dnem, ve kterém dojde insolvenční návrh příslušnému soudu. Návrh na povolení oddlužení formou formuláře může podat dlužník a jeho obsahem jsou skutečnosti rozhodné pro posouzení, zdali je subjekt v úpadku.

Dlužník již NENÍ povinen v návrhu na povolení oddlužení výslovně uvést všechny své zajištěné a nezajištěné věřitele společně s jejich pohledávkami, včetně jejich splatnosti (tzn. kompletní seznam závazků). Z návrhu ale musí být jasné, že za dlužníkem má více věřitelů pohledávky, které jsou již 30 dnů po splatnosti, a dlužník tyto není schopen plnit, tzn. i nadále je nutno osvědčit, že se dlužník nachází v úpadku.

Dále musí dlužník uvést počet vyživovaných osob a informace o svém majetku.

Nově již není potřeba dokládat ani darovací smlouvy či smlouvy o důchodu, (byla zrušena hranice 30% uspokojení věřitelů). Pokud jde o příjmy dlužníka, postačí, pokud dlužník doloží k návrhu na povolení oddlužení příjmy za posledních 12 měsíců (namísto dosavadních 3 let). Budoucí příjmy musí dlužník odhadnout pouze na období následujících 12 měsíců (namísto 5 let).

Neznáte Vaše dluhy?

Jelikož jsme advokátní kancelář, můžeme na základě plné moci oslovit věřitele, můžeme nahlížet do databáze exekucí. Tato služba je určena pro ty, kteří potřebují zjistit, kde všude dluží, či zda mají exekuce.  Naše kancelář FABIAN & PARTNERS zjistí všechny nařízené exekuce na Vaši osobu a zároveň může zjistit další závazky, např. u nebankovních finančních institucí, u bank, distributorů energií.

Oddlužení odborně a spolehlivě

Nevíte si rady, jak vyhlásit osobní bankrot, oddlužení? Neorientujete se v podmínkách oddlužení? Jako advokátní kancelář a insolvenční správce se specializujeme se na oddlužení fyzických osob, proto Vám kdykoliv poradíme při vyhlášení osobního bankrotu. Neváhejte se na nás obrátit.