Návrh na oddlužení, osobní bankrot

 • oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače
 • spojí veškeré dluhy do jednoho
 • zůstane Vám zákonem garantovaná část příjmů
 • podle novely insolvenčního zákona 2019
 • sníží celkový dluh, bez limitu 30% (od 1.6.2019)
 • splácení po dobu 3 nebo 5 let
 • po 3 / 5 letech je zbytek dluhu odpuštěn

Oddlužení je výhodnější než splácení Vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení přestanou Vaše závazky narůstat o odměny advokátů a exekutorů. Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Díky novele insolvenčního zákona účinné 1.6.2019 odpadla hranice 30 % pro minimální uspokojení věřitelů. Oddlužit se mohou i podnikatelé (živnostníci) bez toho, aby museli přerušit či zastavit své podnikání.

Jak zahájit oddlužení v roce 2021?

 1. Po zanechání telefonického či emailového kontaktu na našich stránkách Vás budeme neprodleně kontaktovat, abychom zcela zdarma vyhodnotili Vaši finanční situaci a navrhli řešení
 2. Telefonicky, emailem či osobně Vám sdělíme veškeré potřebné podklady pro vypracování návrhu na oddlužení
 3. Insolvenční správce – advokát vypracuje návrh na oddlužení do týdne (v neléhavých případech do 24 hodin)
 4. Návrh na oddlužení odešleme na soud na základě plné moci od Vás
 5. Po doručení návrhu na oddlužení soudu budete zapsáni v insolvenčním rejstříku a budete chráněni před vymahači a exekutory

Insolvence a oddlužení (návrh na oddlužení) během korona pandemie – nadále přijímáme nové poptávky, nicméně z důvodu zdravotních opatření doporučujeme vše řešit online.

6 důvodů proč zahájit osobní bankrot s FABIAN & PARTNERS

 1. Specializujeme se na oddlužení fyzické osoby (osobní bankrot) i oddlužení OSVČ dle zákona č.182/2006 Sb.
 2. Jsme odborníci – jsme advokátní kancelář a insolvenční správce (JUDr. Ing. Pavel Fabian)
 3. Působíme po celé ČR, v případě potřeby vyřešíme vše online
 4. Klientům pomáháme po celou dobu oddlužení
 5. Neplatíte nic předem, pro podání nepotřebujete ani korunu. Až v okamžiku, kdy víte, že oddlužení bylo povoleno je uplatňována zákonem stanovená odměna (4.000 Kč bez DPH nebo 6.000 Kč bez DPH u oddlužení manželů). 
 6. Jsme na tuto činnost pojištěni, jsme vázáni mlčenlivostí

Novela insolvenčního zákona – nové podmínky oddlužení 

Jak se oddlužit po novele insolvenčního zákona účinné od 1.6.2019 a platné i v roce 2021? Musíte:
 
 • Po dobu 5 let vynaložit veškeré úsilí k uspokojení pohledávek věřitelů (tj. bez spodní hranice), nebo
 • Za dobu 3 let splatit alespoň 60 % pohledávek, nebo
 • Starobní a invalidní důchodci II. a III. stupně po dobu 3 let

Hranice 30 % uspokojení pohledávek byla tedy zrušena.