Oddlužení živnostníka – podmínky

Pro oddlužení živnostníka (podnikatele FO, OSVČ) je nutné doložit

  • seznam všech závazků a doklady, které vznik závazku dokládají (smlouvy, exekuční příkazy, splátkové kalendáře, soudní rozhodnutí, upomínky)
  • výši současného příjmu (fakturami, účetnictvím apod.)
  • příjem v předcházejících 3 letech (daňové přiznání, nebo potvrzení o příjmu od zaměstnavatelů, potvrzení o evidenci na Úřadu práce)
  • seznam majetku (včetně pohledávek či jiných nároků)
  • seznam zaměstnanců

S oddlužením živnostníků máme bohaté zkušenosti – na jedné straně jako zpracovatelé insolvenčních návrhů, na druhé straně jako insolvenční správce živnostníků  – dlužníků v oddlužení. Prověřujeme každou Vaši pohledávku (závazek) a v případě, že se jedná o neoprávněnou přihlášku (např. co do důvodu a výše), dokážeme dlužnou částku snížit.

Jste živnostníkem (OSVČ), na kterého podal věřitel insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu? Neváhejte nás kontaktovat, abychom docíli povolení oddlužení místo konkurzu.