Podmínky oddlužení živnostníka

Oddlužení živnostníka – podmínky 2024

Pro oddlužení živnostníka (podnikatele FO, OSVČ) je nutné doložit v roce 2024

  • seznam závazků a doklady, které vznik závazku dokládají (smlouvy, exekuční příkazy, splátkové kalendáře, soudní rozhodnutí, upomínky),
  • výši současného příjmu (fakturami, účetnictvím apod.),
  • seznam majetku (včetně pohledávek či jiných nároků),
  • seznam zaměstnanců.

S oddlužením živnostníků máme bohaté zkušenosti – na jedné straně jako zpracovatelé insolvenčních návrhů, na druhé straně jako insolvenční správce podnikatelů v oddlužení. Prověřujeme každý váš závazek.

Jste živnostníkem (OSVČ), na kterého podal věřitel insolvenční návrh spojený s návrhem na prohlášení konkurzu? Neváhejte nás kontaktovat, abychom docílili povolení oddlužení místo konkurzu.

Jak má podnikatel doložit příjmy z podnikání?

Součástí návrhu na povolení oddlužení podnikatele je přehled příjmů. Minulé příjmy žadatele o oddlužení se uvádějí za předchozích 12 měsíců před podáním žádosti o oddlužení. Příjmy z podnikání lze doložit kopiemi daňových přiznání nebo potvrzením finančního úřadu o dosažených příjmech za příslušné období. Pokud ovšem uplatňujete tzv. paušál, bude nutné doložit vaše skutečné příjmy a výdaje v podnikání.

Jak dlouho oddlužení podnikatelů trvá?

Oddlužení podnikatele (stejně jako oddlužení nepodnikatele) trvá 5 let, resp. 60 měsíců. Kratší doba je možná v případě, že podnikatel uhradí 100 % svých závazků, včetně odměny insolvenčního správce.

Byla zavedena také varianta oddlužení ve 3 letech za podmínky úhrady 60 % závazků. 

Je možné podnikat při oddlužení?

Zahájení podnikání během insolvence (oddlužení) je možné. Insolvenční zákon totiž podnikání nezakazuje. Pokud si plánujete vyřídit živnostenský list až po povolení oddlužení, doporučujeme tento krok předem konzultovat se svým insolvenčním správcem. Pokud začnete podnikat až v průběhu běžícího oddlužení, platí pro určování srážek z příjmů dlužníka jiná pravidla než v případě oddlužení zaměstnance.