Oddlužení manželů (návrh na povolení oddlužení manželů)

Doporučujeme, aby manželé podali společný insolvenční návrh na oddlužení.

Proč oddlužit oba manžele?

Dluhy vzniklé za trvání manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů z důvodu společného jmění manželů. I pokud úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o závazek ve společném jmění manželů a lze jej uspokojovat ze společného jmění manželů. Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Příjmy manželů pro oddlužení

Díky společnému oddlužení manželů je oddlužení dostupnější. Příjmy obou manželů se totiž sečtou, každý z manželů ze svého příjmu odečte nezabavitelnou částku, při jejím výpočtu uplatní každý z manželů jako vyživovanou osobu nezaopatřené děti a druhého z manželů.

Odměna insolvenčního správce

Manželé platí měsíční odměnu insolvenčnímu správci jen jednu (společnou za oba manžele). Konkrétně ve výši 1.634,- Kč včetně DPH. Cena za zpracování insolvenčního návrhu (společné oddlužení manželů) činí celkem 6.000,-Kč + DPH a tuto částku nehradíte předem, ale až po schválení oddlužení ze splátek, které rozvrhuje insolvenční správce.