Oddlužení manželů (2024)

Oddlužení manželů (návrh na povolení oddlužení manželů)

Doporučujeme, aby manželé podali společný insolvenční návrh na oddlužení.

Proč oddlužit oba manžele?

Dluhy vzniklé za trvání manželství jsou dluhy společné a nerozdílné obou manželů z důvodu společného jmění manželů. I pokud úvěrovou či jinou smlouvu podepsal jen jeden z manželů, jedná se o společný závazek a lze jej uspokojovat ze společného jmění manželů. Manželé, kteří podali společný návrh na povolení oddlužení, mají po dobu trvání insolvenčního řízení o tomto návrhu a po dobu trvání účinků oddlužení postavení nerozlučných společníků a považují se za jednoho dlužníka.

Příjmy manželů pro oddlužení

Díky společnému oddlužení manželů je oddlužení dostupnější. Každý z manželů přispívá do oddlužení srážkou ze mzdy, nezajištěným věřitelům tak plyne vyšší plnění, podmínky pro povolení oddlužení tak mohou být dosaženy jednodušeji.

Odměna insolvenčního správce

Manželé platí měsíční odměnu insolvenčnímu správci jen jednu (společnou za oba). Konkrétně ve výši 1.633,50 Kč včetně DPH. Cena za zpracování insolvenčního návrhu (společné oddlužení manželů) činí celkem 6.000,-Kč + DPH a tuto částku nehradíte předem, ale až v okamžiku, kdy vám bylo povoleno oddlužení.