Výpočet splátek oddlužení (kalkulátor splátek)

Pokud si přejete předběžně spočítat výši splátek, které Vám soud po schválení oddlužení formou splátkového kalendáře určí, můžete tak učinit prostřednictvím portálu Ministerstva spravedlnosti ČR.

Výsledek má pouze orientační charakter, podmínka úhrady 30% dluhů byla novelou insolvenčního zákona (2019) zrušena. Od 1.6.2019 navíc není nutné dokládat seznam dluhů, stačí prokázat úpadek, tedy obvykle půjde doložit existenci 2 věřitelů (dva dluhy). 

Kalkulátor splátek oddlužení (osobní bakrot) naleznete zde.

Kalkulátor splátek pro oddlužení má pouze informativní charakter a slouží jako první pomocná informace pro dlužníky, kteří uvažují o tom, že podají k soudu návrh na povolení oddlužení. Nejedná se o závazný výpočet. Závazný výpočet provedeme na základě Vaší žádosti v rámci zpracování návrhu na povolení oddlužení. 
 

Podmínky oddlužení dle insolvenčního zákona 2021

• stávající dluhy nesplácíte nebo je vzhledem k Vašim příjmům pravděpodobné, že je v blízké době nebudete moci hradit
• stačí osvědčit Váš úpadek, tedy nemusíte uvést přesně kterým věřitelům a kolik dlužíte (stačí 2 dluhy)

• pokud bude plnění alespoň 60%, oddlužení proběhne za 3 roky
• starobní důchodce nebo důchodce v invalidním důchodu, oddlužení již za 3 roky
• musíte mít příjmy, které umožní splatit alespoň minimální část Vašich dluhů a to se splátkou alespoň  2.178 Kč měsíčně

Jak požádat o nižší splátky v oddlužení?

Tato žádost o nižší splátky musí být obsažena již v návrhu na povolení oddlužení. V odůvodněných případech ji můžete podat i později, ale nejzazší termín je přezkumné jednání s insolvenčním správcem. Pokud budete požadovat nižší splátky, je potřebné nás o tom informovat již v průběhu příprav vašeho návrhu na povolení oddlužení. V žádosti musí dlužník také navrhnout výši navrhovaných měsíčních splátek nebo způsob jejího určení a vysvětlit důvody pro snížení splátek. V nových řízeních může soud stejným postupem stanovit jinou výši měsíčních splátek i po povolení a schválení oddlužení, pokud o to dlužník požádá pro změnu poměrů. Soud není povinen dlužníkovu návrhu na stanovení nižších splátek vyhovět, proto doporučujeme tuto žádost s námi předem projednat. Vzhledem k tomu, že působíme i jako insolvenční správce, dokážeme Vám v tomto efektivně poradit.

Při rozhodování o návrhu na snížení splátek insolvenční soud přihlédne k:

  • důvodům úpadku,
  • výši dlužníkových závazků,
  • odhadu dlužníkových příjmů,
  • chování dlužníka a doporučení věřitelů.