Oddlužení má pro dlužníka jednu zásadní výhodu. Od okamžiku zahájení insolvenčního řízení (do dvou hodin od podání insolvenčního návrhu) získává dlužník soudní ochranu před věřiteli, vymahači i exekutory. Osobní bankrot tak znamená ochranu před útoky věřitelů včetně zastavení exekuce. Tímto postupem lze zastavit exekuci. Exekuce zahájením insolvenčního řízení nelze vykonat.

Exekuce vs. insolvence

Zahájení insolvence v praxi znamená, že exekutor sice může vydat exekuční příkaz, ale nesmí ho fakticky provést (tedy  provést dražbu nemovitosti, stáhnout peníze z účtu v bance nebo vyplatit již vymožené plnění věřiteli). Po vydání usnesení o úpadku dlužníka, exekutor nesmí exekuční příkaz už ani vydat.

Exekutor je pak povinen insolvenčnímu správci vydat to, co od dlužníka vymohl. Exekutor musí vyplatit insolvenčnímu správci veškeré vymožené plnění a náklady exekuce přihlašuje v insolvenčním řízení přihláškou jako jeden z běžných věřitelů. Insolvenční správce přezkoumá výši a oprávněnost nákladů exekutora.

Exekutor vs. insolvenční správce

Od schválení oddlužení do jeho ukončení má v oddlužení stanovený splátkový kalendář naprostou přednost. Osoba exekutora tedy zahájením insolvence (podáním návrhu na povolení oddlužení) tedy pro Vás přestává existovat a místo něj nastupuje insolvenční správce.