Oddlužení důchodce

Mám jako příjem pouze důchod. Mohu do oddlužení? Oddlužení není v žádném případě limitováno věkem dlužníka. Oddlužení starobních důchodců a invalidních důchodců ve 2. a 3. stupni invalidity trvá pouze 3 roky, přičemž není stanoven minimální limit, kolik je nutné na dluhy v oddlužení uhradit (je však nutné splácet na úhradu dluhů věřitelům minimálně tolik, kolik činí platba insolvenčnímu správci, tj. 1089 Kč/měsíčně).

Oddlužení je pro důchodce a invalidní důchodce výhodné. Na rozdíl od „běžných“ dlužníků se nemusí již nijak snažit vykonávat výdělečnou aktivitu. Samozřejmě pokud není příjem z důchodu dostatečný (tj. nevychází ani na minimální splátku), je možné využít například formu daru. S tímto vám samozřejmě pomůžeme a po analýze dluhů zdarma sdělíme, jestli vám na splátku „vyjde“ nebo jestli bude potřebné splátku dorovnat darem. Darovací smlouvu (vzor) vám také poskytneme bezplatně.

Jsem v důchodu. Mohu žádat o oddlužení?

Osobní bankrot (oddlužení) by měl dlužník – důchodce vyhlásit vždy, když:

  • Již není schopen splácet své dluhy a již ví, že nebude další měsíc schopen splácet (tzv. osobní bankrot),
  • dlužník již nesplácí 2 a více závazků (mnohost věřitelů),
  • dlužník již má exekuci,
  • dlužník požaduje zastavení dražby exekutora.

Mám jako důchodce po podání návrhu na oddlužení dále platit své závazky?

Poté, co je váš insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení zveřejněn v insolvenčním rejstříku (do 3 pracovních dnů od doručení na soud), se na vás vztahují účinky zahájeného insolvenčního řízení a nesmíte žádnému ze svých věřitelů cokoliv hradit. Splátky půjček a úvěrů tak nehraďte, neboť byste se dopustili upřednostňování věřitele, což může být vyhodnoceno jako trestný čin. Tyto částky navíc bude insolvenční správce od věřitelů žádat zpět, aby je rozdělil poměrně mezi všechny věřitele.