Domů 5 Poradna 5 Insolvenční návrh

Insolvenční návrh

Insolvenční návrh

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
05. 06. 2020

V případě, že vám přerůstají dluhy přes hlavu, není pravděpodobně jiného východiska, než podat návrh na zahájení insolvenčního řízení (insolvenční návrh) s povolením oddlužení. Insolvenční návrh ve spojení s návrhem na povolení oddlužení je jediné legální řešení, které Vám na rozdíl od exekuce pomůže dostat se z dluhové pasti.

Pokud tedy nemůžete prodejem majetku nebo ze svých (či rodinných) příjmů uspokojit věřitele a mezitím se vaše dluhy zvyšují o  smluvní pokuty, úroky z prodlení nebo náklady vymáhání, je podání tzv. dlužnického insolvenčního návrhu tím správným krokem. 

Novela insolvenčního zákona z roku 2019

Novela insolvenčního zákona 2019 zrušila minimální hranici splácení 30 % dluhů, zároveň není nutnost dokládat seznam všech závazků (stačí 2, resp. prokázat úpadek) a tím se insolvenční návrh zjednodušil. Dlužník ale musí mít minimálně dva závazky a prokázat úpadek či hrozící úpadek, také musí označit důkazy, kterých se jako navrhovatel dovolává. Insolvenční návrh nemůže podat dlužník sám, musí být zastoupen. Insolvenční návrh může podat advokát, exekutor, insolvenční správce, ale i samotný věřitel – pokud někdo na vás insolvenční návrh podal, je potřeba na to rychle reagovat podáním návrhu na oddlužení.

Postup po podání insolvenčního návrhu

Během pár dnů (zpravidla tří) dojde ke zveřejnění insolvenčního návrhu v tzv.  insolvenčním rejstříku a tím automaticky dochází k přerušení exekucí (tzn. že exekuci nejde provést – vykonat) a vymáhání pohledávek ze strany věřitelů. Po zveřejnění insolvenčního návrhu Vám tak nikdo nemůže prodat váš majetek, a to i pokud by již byla nařízena dražba. 

Podáním insolvenčního návrhu se ale omezují i vaše práva pro nakládání s majetkem. Insolvenční rejstřík je veřejně dostupný na justice.cz a tedy insolvenční návrh si může každý přečíst, a to včetně vašeho zaměstnavatele, banky či ostatních věřitelů. Ostatní subjekty vás tak mohou začít vnímat jako rizikového klienta a vypovědět vám stávající smlouvy.  V první fázi bude soud zkoumat formální podmínky a to, jestli jste v tzv. úpadku.

Kdy doporučujeme podat insolvenční návrh?

Insolvenční návrh doporučujeme podat v případě, že splňujete některou (ale i více) z následujících podmínek:

  • Máte alespoň dva závazky u různých věřitelů,
  • Závazky nezvládate dále splácet (jste v úpadku) nebo už v tuto chvíli víte, že v blízké době  přestanete zvládat splácet (hrozící úpadek)
  • V budoucnu budete mít takový příjem, aby jste uhradili buďto  min. 30 % svých závazků nebo min. 2178 Kč měsíčně
  • V případě, že nemáte potřebný příjem, je možnost splácet oddlužení formou daru

Prokázání úpadku dlužníka

V insolvenčním návrhu musí být uvedeny takové okolnosti, z nichž závěr o úpadku dlužníka nebo o hrozícím úpadku dlužníka logicky vyplývá. Pouhé konstatování, že „dlužník je v úpadku“, nebo mu „úpadek hrozí“, případně, že dlužník „je insolventní“, nebo že „je v platební neschopnosti“, nebo že „je předlužen“, není uvedením okolností, které úpadek osvědčují a takový insolvenční návrh by nebyl úspěšný.

Pomůžeme vám 

Jednoduše vyplňte kontaktní formulář a my se s vámi obratem spojíme. Poradíme vám s vaší situací a sdělíme, které dokumenty budete potřebovat. Jsme specialisté na insolvenční návrhy a průběh insolvenčního řízení. Posoudíme vaši situaci a vysvětlíme, jak konkrétně podat úspěšný insolvenční návrh u vás.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.