Domů 5 Poradna 5 Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Společné oddlužení manželů

Eva Gergelová, asistentka insolvenčního správce
19. 11. 2020

Víte o tom, že můžete jako jedno z řešení úpadku použít společné oddlužení manželů? Jaké jsou podmínky pro zvolení této možnosti a vyplatí se jít do oddlužení společně? Odborníci na slovo vzatí vám vysvětlí, oč tu běží.

Oddlužení je jedním ze způsobů řešení úpadku. Jedná se o takovou situaci, kdy má dlužník minimálně dva věřitele, u kterých má dluh více než 30 dnů po splatnosti a není schopný tyto dluhy platit, nebo ví, že taková situace v brzké době s velkou pravděpodobností nastane. Oddlužení samotné se řídí zákonem č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (ve zkratce insolvenční zákon).Je to takové řízení před soudem, kdy jsou uspořádány majetkové vztahy dlužníků tak, aby došlo alespoň k částečnému uspokojení věřitelů.

Oddlužením ale nemusí každý žadatel projít jako jednotlivec. Manželé sice mohou podat návrh na povolení oddlužení každý samostatně, nicméně společné oddlužení manželů má oproti oddlužení jednotlivce několik výhody. Konkrétně ho upravuje § 394a insolvenčního zákona.

Kdy nebude schválen návrh na společné oddlužení manželů

V případě, že manželé chtějí vstoupit do společného oddlužení, musí být jejich dluhy společné. V praxi to tedy znamená, že musely vzniknout v době trvání jejich manželství. Společné oddlužení manželů nebude schváleno v případě, že by se měli manželé oddlužit od dluhů, které vznikly pouze jednomu z nich před uzavřením sňatku.

Výhody oproti samostatnému podání

Hlavní výhodou společného návrhu je fakt, že všechny dluhy manželů, které jsou součástí jejich společného jmění, se sjednotí. V případě, že by každý podával návrh sám, mohou věřitelé uplatnit celou výši jejich společné pohledávky u každého z nich. Dále v případě, že by do oddlužení vstoupil jen jeden z manželů, druhý by byl za nesplacenou část nadále odpovědný i po oddlužení manžela, který by insolvencí prošel.

Další výhodou společného oddlužení je, že manželé platí nižší odměnu insolvenčnímu správci. Jednotlivec je totiž povinen hradit tuto odměnu ve výši 1.089 Kč/měsíc (tj. 2.178 Kč u dvou), zatímco pro manžele je stanovena částka 1 633,5 Kč měsíčně. Společná minimální splátka manželů je tedy nižší, než kdyby procházeli oddlužením každý zvlášť.

Neopomenutelnou výhodou je ale také fakt, že jsou na jednu měsíční splátku dva a platí ji zpravidla ze dvou příjmů.

Výpočet minimální splátky na oddlužení manželů

Chcete-li vědět, zda jste schopni svoji minimální splátku ze svých příjmů splácet, použijte kalkulačku Ministerstva spravedlnosti.

Zadejte součet vašich příjmů a uveďte, kolik máte vyživovaných osob, tj. osob, které s Vámi žijí v domácnosti (manžel, děti apod.). Kalkulačka vám vaši minimální splátku v rychlosti vypočítá.

Pokud je váš příjem tak nízký, že celý tvoří výši nezabavitelného minima, nebo z něj nejste schopni minimální splátku hradit, můžete pro účely oddlužení využít darovací smlouvu, kterou se vám třetí osoba zaváže hradit na účet oddlužení domluvenou částku.

Rozvod manželství během společného oddlužení

Schválené oddlužení manželů není rozhodně překážkou k rozvodu manželství. Pokud se manželé rozvedou, nemá to na probíhající řízení téměř žádný vliv. Rozvedení manželé jsou ale povinni skutečnost, že již manžely nejsou, sdělit insolvenčnímu správci. Po rozvodu manželství jim oběma zpravidla zaniká vzájemná vyživovací povinnost, případně je nově upravena vyživovací povinnost k dětem. Změna vyživovací povinnosti je následně insolvenčním správcem zohledněna v následujících měsíčních splátkách, neboť při snížení počtu vyživovaných osob se zvyšuje možná srážka z příjmu každého z manželů.

Potřebujete poradit, zda do společného oddlužení vstoupit či nikoliv? Neváhejte se ozvat, rádi vám s problémy ohledně vaší situace. Stačí nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, případně mailem či telefonicky.

Eva Gergelová, asistentka insolvenčního správce

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.