Domů 5 Poradna 5 Insolvence (oddlužení) během koronaviru

Insolvence (oddlužení) během koronaviru

Insolvence (oddlužení) během koronaviru

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
25. 11. 2020

Aktuální doba koronavirové pandemie není zcela jednoduchou.  Hodně lidí přišlo o zaměstnání nebo jim byl znatelně snížen příjem. V takových případech nastává zásadní problém ─ jak se vyrovnat se závazky?

Doporučujeme jednat s věřiteli, pokusit se domluvit na odkladu splátek u svých věřitelů a pokud je situace již neúnosná, doporučujeme zahájit insolvenci (oddlužení).

Pokud vám věřitel nebo soudní exekutor nevyhoví s žádostí o změnu splátkového kalendáře, je zde stále řešení vaší situace sepsáním insolvenčního návrhu spojeným s návrhem na povolení oddlužení (osobní bankrot). Tímto řešením docílíte zastavení exekucí a předejdete zahájení nových žalob na zaplacení.

Lex covid I. a insolvence (oddlužení)

Písemnosti se už nebudou doručovat samostatně osobám, které mají právo na podání opravného prostředku. Tyto osoby tedy musí sledovat insolvenční rejstřík, aby se o takové písemnosti dozvěděly. Dlužníkům budou tyto písemnosti doručované zvlášť bez omezení.

  • Dlužník, který je právnickou osobou nebo fyzickou osobou – podnikatelem, není povinen podat insolvenční návrh bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o svém úpadku. To neplatí, pokud úpadek nastal již před přijetím mimořádného opatření při epidemii.
  • Dlužníkům může být přiznáno osvobození od placení pohledávek i tehdy, je-li hodnota plnění, které při splnění oddlužení obdrželi nezajištění věřitelé, nižší než 30 % jejich pohledávek (případně nižší než 50 % nebo nižší než hodnota plnění, na které se tito věřitelé s dlužníkem dohodli). Toto je zásadní zejména u „starších“ insolvencí, v nově zahájených insolvencích se minimální hranice uspokojení 30% již neuplatňuje
  • Možnost mimořádného moratoria pro dlužníky – podnikatele, tedy ochranné doby, kdy jsou zachovány účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení (například nelze vykonat exekuci), ale nelze rozhodnout o úpadku dlužníka.

Lex covid II. a insolvence (oddlužení)

Obnovení ochranné doby

Tzv. Lex COVID justice II obnovuje ochrannou dobu (od účinnosti zákona, tj. od 13. listopadu 2020 do 31. ledna 2021), po kterou se mimo zákonné výjimky neprovede výkon rozhodnutí (exekuci) prodejem movitých věcí a výkon rozhodnutí prodejem nemovité věci, ve které má povinný místo trvalého pobytu.

Vyšší částka pro osoby v exekuci

Dále došlo k prodloužení období, v němž dlužník dostává vyšší jednorázovou platbu z jeho obstaveného účtu. Částka ve výši čtyřnásobku životního minima bude vyplácena až do konce února 2021.

Dopady na běžící oddlužení

Zákonem Lex COVID justice II došlo k prodloužení opatření týkajících se zrušení oddlužení pro neplnění splátkového kalendáře do 30. 6. 2021 (zavedeno Lex Covid justice I). Insolvenční soud oddlužení nezruší v případě, že dlužník nemůže splácet své dluhy převážně z důvodu protiepidemických opatření.

Mimořádné moratorium

Podnikatelé a společnosti v dočasných potížích způsobených opatřeními proti šíření koronaviru budou moci žádat insolvenční soud o ochranu před věřiteli (tj. mimořádné moratorium) a to do 30. června 2021. Bude-li takové moratorium vyhlášeno, dlužník bude moci přednostně splácet své nově vzniklé závazky související bezprostředně se zachováním provozu jeho podniku,  původních dříve splatných závazků. Bez tohoto institutu by se dlužník dopouštěl upřednostňování věřitele resp. jeho jednání by mohlo být shledáno jako neúčinné.

Závěrem

Na druhou stranu nedošlo k obnovení tzv. insolvenčních prázdnin (zavedených v rámci Lex COVID justice I.). Věřitelé tedy mohou věřitelské insolvenční návrhy od 1. září 2020 podávat znovu. Doporučujeme tedy s podáním zahájení insolvence – oddlužení zbytečně neotálet, podmínky pro oddlužení nebyly nikdy tak výhodné.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.