Domů 5 Poradna 5 Oddlužit se za 3 roky – v roce 2023?

Oddlužit se za 3 roky – v roce 2023?

Oddlužit se za 3 roky – v roce 2023?

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
18. 11. 2022

O krok blíže je schválení novely, přinášející zkrácení oddlužení na 3 roky.

Co o navrhované novele zatím víme?

Na počátku listopadu 2022 byl učiněn další krok vstříc velmi diskutovanému návrhu zákona, který by měl dobu oddlužení zkrátit na 3 roky bez dalšího, tento návrh byl předložen k projednání do mezirezortního připomínkového řízení. Návrh počítá se zkrácením doby pro všechny osoby bez výjimky. Nutno však dodat, že stále není bezpodmínečně jisté, že se bude týkat jak podnikatelů, tak osob nepodnikajících.

Požadovaná výše (míra) uspokojení věřitelů, která je nutná ke splnění oddlužení je aktuálně zakotvena na 30 %, návrh zákona počítá se dvěma možnostmi a to buď se zachováním současné hranice anebo s alternativou, kdy by míra uspokojení věřitelů závisela na každém dlužníkovi zvlášť, přičemž by byla zkoumána jeho individuální situace a schopnost splácet, tyto by mohly být posuzovány např. z hlediska věku, místa bydliště nebo vzdělání. Požadovaná míra uspokojení a výše měsíční splátky by byla stanovena soudem na počátku každého oddlužení.

Další novinkou by mohlo být vyloučení deponace pro příjemce výživného. Oproti současné úpravě by tak nedocházelo k tomu, že by v průběhu přibližně 6 měsíců (resp. v době schvalování oddlužení soudem) výživné oprávněné osobě nebylo vypláceno.

Účinnost novely insolvenčního zákona

Novela by mohla platit od poloviny roku 2023, avšak jeho konkrétní znění stále není známo, jak již bylo zmíněno výše, není jasné, zda se návrh zákona opravdu bude týkat i spotřebitelů, nejenom z tohoto důvodu, bychom proto radili podat žádost o oddlužení již nyní a na nic dalšího nečekat.

Oddlužení na 3 roky (2022)

V současné době je předpokládaná délka oddlužení formou splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty stanovena na 5 let, pokud v průběhu těchto let nedojde ze strany dlužníka ke skutečnostem, které by umožňovaly dobu oddlužení zkrátit.

Způsoby, jak zkrátit dobu oddlužení mohou být dva. Prvním z nich je úplné, tzn. 100% splacení závazků dlužníka, resp. pohledávek věřitelů, přihlášených do insolvenčního řízení. Druhý způsob se týká dlužníků, u kterých bylo rozhodnuto o úpadku od 1. 6. 2019, kteří za sebou již mají 3 roky trvající oddlužení a současně splatili nejméně 60 % svých závazků – podáním zprávy o splnění oddlužení insolvenčním správcem na soud dojde k osvobození takového dlužníka od placení zbylých dluhů.

V neposlední řadě jsou stanoveny zákonné výjimky pro osoby, jimž vznikl před schválením oddlužení nárok na starobní důchod a osoby s invalidním důchodem II. a III. stupně, pro které platí 3letá délka insolvenčního řízení.

Stačí nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, případně mailem či telefonicky.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.