Domů 5 Poradna 5 Oddlužení na 3 roky – novela 2022

Oddlužení na 3 roky – novela 2022

Oddlužení na 3 roky – novela 2022

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
18. 06. 2022

V roce 2023 by lidé měli dostat možnost projít oddlužením za tři roky místo současných pěti. Ministerstvo spravedlnosti počítá s předložením návrhu novely insolvenčního zákona vládě v září 2022. Tato novela insolvenčního zákona má za úkol promítnout evropskou směrnici, která dobu oddlužení upravuje.

3 leté oddlužení pouze pro podnikatele?

Podstatou navrhované novely insolvenčního zákona je zkrácení doby oddlužení u všech dlužníků z dosavadních pěti let na tři roky. Úkolem novely je provést transpozici směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1023 ze dne 20. června 2019 o restrukturalizaci a insolvenci. Směrnice nicméně přesně zní: „Členské státy zajistí, aby doba, po jejímž uplynutí mohou být podnikatelé v úpadku zcela oddluženi, nebyla delší než tři roky.“

Z tohoto vyplývá, že směrnice nestanoví žádné závazné pravidlo pro oddlužení spotřebitelů. Směrnice stanoví pravidla týkající se postupů vedoucích k oddlužení podnikatelů v úpadku, nikoliv tedy spotřebitelů. V současné době tedy není jasné, jestli se novela insolvenčního zákona dotkne i spotřebitelů. V souladu s hlavním cílem směrnice je zavedení tříletého oddlužení toliko (jen) pro podnikatele. I z tohoto důvodu nedoporučejeme spoléhat, že novela zavede oddlužení na dobu 3 let pro všechny.

Účinnost novely insolvenčního zákona 2022

Zatím není jasné, jaká bude účinnost této novely. Novela zatím ani nebyla předložena vládě, teprve následně dojde ke schvalování v parlamentu (kde může dojít k různým pozměňovacím návrhům). Předpokládáme, že to bude nejdřív 1.1.2023, pravděpodobněji však později.

Oddlužení na 3 roky (2022)

I za stávající právní úpravy je možné nechat se oddlužit během 3 let, a to za těchto podmínek:


1. dlužník invalidním důchodcem ve 2. či 3. stupni invalidity, popř. mu před schválením oddlužení vznikl nárok na starobní důchod
2. dlužník má dluhy v převažující části z mládí
3. dlužník v době 3 let od schválení oddlužení splatil nezajištěným věřitelům v rámci splátkového kalendáře oddlužení alespoň 60 % jejich pohledávek. Je tedy možné, že dlužník provede jednorázovou mimořádnou splátku, aby uspokojení pohledávek věřitelů dosáhlo na 60 %.

Podání návrhu na oddlužení

Dostali jste se do finančních problémů a nevíte si rady? Zdarma Vám pomůžeme vyhodnotit Vaši situaci, rovněž Vám můžeme pomoci se sepsáním a podáním insolvenčního návrhu. Nedoporučujeme čekat na novelu insolvenčího zákona.

Stačí nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, případně mailem či telefonicky.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.