Domů 5 Poradna 5 Přerušení oddlužení (2022)

Přerušení oddlužení (2022)

Přerušení oddlužení (2022)

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
16. 05. 2022

Řada dlužníků se v souvislosti se současnou ekonomickou situací může dostat do situace, kdy jim přechodně poklesne příjem. Řešením, aby nedošlo ke zrušení oddlužení, může být přerušení oddlužení, jak to umožňuje insolvenční zákon. Pokud soud oddlužení přeruší, nemusí dlužník po dobu přerušení hradit splátky oddlužení. V rámci probíhajícího oddlužení lze požádat v souladu s ust. § 412b insolvenčního zákona o přerušení oddlužení. Maximální přerušení je jeden rok. O přerušení může požádat insolvenční správce nebo dlužník a o žádosti rozhoduje insolvenční soud, u kterého oddlužení probíhá.

 

 

Podmínky pro přerušení oddlužení

 

  • Úpadek dlužníka musel být po 1. 6. 2019
  • Dlužník pro přerušení oddlužení musí mít vážný důvod.
  • Přerušit oddlužení lze pouze jednou za dobu trvání insolvenčního řízení
  • Po dobu přerušení není dlužník povinen hradit odměnu insolvenčního správce.

Aby insolvenční soud rozhodl o přerušení oddlužení kladně, musí být žádost postavena na důležitých a vážných důvodech. Jde i řízení na základě návrhu, bez návrhu nemůže soud o přerušení oddlužení rozhodnout (na rozdíl od zrušení oddlužení).

 

 

Přerušení oddlužení a exekuce

Rozhodnutí o přerušení oddlužení není rozhodnutím, kterým by se přerušovalo celé insolvenční řízení. Nadále platí tzv. účinky zahájení insolvenčního řízení i účinky zjištění úpadku dlužníka. To znamená, že nedochází k úpravám výše přihlášených pohledávek, nebo k obnovení exekucí.

 

 

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.