Domů 5 Poradna 5 Zkrácení délky oddlužení na 3 roky je blíže schválení – novela 2023

Zkrácení délky oddlužení na 3 roky je blíže schválení – novela 2023

Zkrácení délky oddlužení na 3 roky je blíže schválení – novela 2023

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát
03. 07. 2023

Novela insolvenčního zákona, jejímž důsledkem má být zkrácení délky oddlužení na 3 roky byla schválena vládou a míří do Poslanecké sněmovny. Její znění vychází ze směrnice Evropské unie, která měla být implementována již v červenci roku 2021, ta se však zaměřuje pouze na podnikající fyzické osoby, kdežto česká podoba cílí i na nepodnikající dlužníky.

Novela insolvenčního zákona 2023

Zpočátku nebylo jasné, zda bude k přiznání osvobození od placení zbylých pohledávek zachována podmínka 30% uspokojení pohledávek věřitelů, na to už známe odpověď. Splnění této hranice pro úspěšné oddlužení již nebude vyžadováno, namísto toho soud individuálně každému dlužníku vyměří potřebnou výši uspokojení, s níž stanoví i výši měsíční splátky, odvíjejících se od aktuálních příjmů dlužníka a jeho schopnosti splácet.

Jak již bylo zmíněno výše, předložená novela bude mířit na okruhy všech osob bez výjimky. Oddlužit za 3 roky se tak budou moci nejen podnikatelé, ale rovněž nepodnikající osoby. Okruh osob tak bude rozšířen oproti stávající úpravě, umožňující 3leté oddlužení bez dodatečných podmínek pouze starobním důchodcům a osobám s invalidním důchodem II. a III. stupně.

Sníží se i minimální výše měsíční splátky, kterou bude muset dlužník hradit při nedostatku svých příjmů. Ta bude nově činit 1 089 Kč pro věřitele, přičemž stejná částka bude hrazena i insolvenčnímu správci.

Naopak, kde dojde k zpřísnění podmínek je samotná kontrola soudu, ke které bude docházet častěji než doposud. Soud bude kontrolovat plnění splátkového kalendáře i snahy dlužníka o získání příjmu. V případě, že oddlužení nebude řádně plněno, může insolvenční správce navrhnout prodloužení doby oddlužení až o jeden rok.

Úprava vyplácení výživného v oddlužení

Změny přináší i nakládání s výživným, které v současné době podléhá tzv. deponacím – v průběhu přibližně půl roku (resp. v době schvalování oddlužení soudem) výživné oprávněné osobě není vypláceno, ale zůstává na bankovním účtu plátce (zpravidla zaměstnavatele). Nově má dojít ke zrušení tohoto institutu a jeho nahrazení možností provádět exekuční srážky z příjmu dlužníka pro účely hrazení výživného i po zahájení insolvenčního řízení.

Závěrem

Závěrem uvádím, že zatím není jasné, kdy bude novela schválena parlamentem a zveřejněna ve sbírce listin. Předpokládáme, že k účinnosti dojde až 1.1.2024. Jelikož není jisté, kdy dojde k účinnosti, doporučujeme řešit oddlužení již nyní. Stačí nás kontaktovat pomocí kontaktního formuláře, případně mailem či telefonicky.

Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.