Co je oddlužení, nebo-li osobní bankrot?

 • oddlužení okamžitě zastaví exekutory a vymahače
 • spojí veškeré dluhy do jednoho
 • zůstane Vám zákonem garantovaná část příjmů
 • oddlužení je schvalováno soudem
 • sníží celkový dluh až o 70%
 • splácení po dobu 5 let
 • po 5 letech je zbytek dluhu odpuštěn

Oddlužení je výhodnější než splácení Vašich současných dluhů denně navyšovaných o smluvní pokuty, penále a úroky z prodlení. Díky oddlužení přestanou Vaše závazky narůstat o odměny advokátů a exekutorů. Po celou dobu trvání oddlužení budete pod ochranou soudu a tím pádem se nebudete muset obávat exekutorů a vymahačů. Díky oddlužení můžete splatit pouze 30 % Vašich dluhů a zbytek po Vás již nemůže nikdo nikdy požadovat. Oddlužit se nyní mohou i podnikatelé (živnostníci) bez toho, aby museli přerušit či zastavit své podnikání.

Jak zahájit oddlužení?

 1. Po zanechání telefonického či emailového kontaktu na našich stránkách Vás budeme neprodleně kontaktovat, abychom zcela zdarma vyhodnotili Vaši finanční situaci a navrhli řešení
 2. Telefonicky, emailem či osobně Vám sdělíme veškeré potřebné podklady pro vypracování návrhu na oddlužení
 3. Insolvenční správce – advokát vypracuje návrh na oddlužení do týdne (v neléhavých případech do 24 hodin)
 4. Návrh na oddlužení odešleme na soud na základě plné moci od Vás
 5. 2 hodiny po doručení návrhu na oddlužení soudu budete zapsáni v insolvenčním rejstříku a budete chráněni před vymahači a exekutory

7 důvodů proč zahájit osobní bankrot s FABIAN & PARTNERS

 1. Specializujeme se na oddlužení fyzické osoby (osobní bankrot) i oddlužení OSVČ dle zákona č.182/2006 Sb.
 2. Jsme odborníci – jsme advokátní kancelář a insolvenční správce (JUDr. Ing. Pavel Fabian)
 3. Působíme po celé ČR, v případě potřeby dojedeme za Vámi nebo vyřešíme vše online
 4. Klientům pomáháme po celou dobu oddlužení
 5. Úvodní konzultace je bezplatná. Cena je konečná, zaplatit nám můžete ve splátkách
 6. Garantujeme vrácení peněz v případě neschválení oddlužení naší vinou
 7. Jsme na tuto činnost pojištěni, jsme vázáni mlčenlivostí

Oddlužení pouze s odborníky

Vzhledem ke tomu, že poradenství v oblasti oddlužení je dosud neregulovanou činností, působí na trhu mnoho neseriózních poradenských subjektů. V mnoha případech pak způsobí klientům zamítnutí insolvenčního návrhu, prohlášení konkurzu, oddlužení zpeněžením majetkové podstaty místo splátkovým kalendářem. Důrazně proto doporučujeme zájemcům o oddlužení, aby si vždy vybrali pouze advokáta se zaměřením na insolvence nebo přímo insolvenčního správce, který podléha dohledu Ministerstva spravedlnosti.