202106.10
0
0

Novela insolvenčního zákona 2021

Připravovaná novela insolvenčního zákona je promítnutím evropské legislativy (směrnice o restrukturalizaci a insolvenci) do českého práva. Implementační lhůta uplyne 17. července 2021, ovšem aktuální proces schvalování nijak nepokračuje a tato lhůta nebude dodržena.

Zkrácení insolvence na 3 roky?

Přestože směrnice výslovně nedopadá na dlužníky, kteří jsou fyzickými osobami nepodnikateli, novela (resp. její návrh) sjednocuje délku doby oddlužení na 3 roky a nerozeznává tedy, jestli je dlužník podnikatelem či nikoliv. Podstatou navrhované novely insolvenčního zákona je tedy zkrácení doby oddlužení u všech dlužníků z dosavadních 5 let na 3 roky. Jde o zásadní změnu, která dlouhodobě zasáhne do významného počtu právních vztahů mezi dlužníky a věřiteli.

K novele se také vyjádřila Česká advokátní komora, která plošné zkrácení délky oddlužení na tři roky nepovažuje bez odpovídajícího projednání a odborného zhodnocení za vhodné a poukazuje na skutečnost, že změny provedené novelou jsou nepřesnou transpozicí evropské směrnice. Podle směrnice ani není zkrácení doby trvání oddlužení spotřebitelů vyžadováno, a tedy zatím není jisté, jestli bude novelou opravdu zavedeno i 3leté oddlužení pro spotřebitele (nepodnikatele).

Kdy očekáváme přijetí novely insolvenčního zákona?

Je otázkou, zda novela v navrhovaném znění takto nabyde platnosti a účinnosti a pokud ano, tak v jaké podobě a kdy. Jsem přesvědčen, že legislativní proces nebude v tomto volebním období završen a novela v roce 2021 platit nebude. I pokud by byla novela schválena poslaneckou sněmovnou, bude dále “putovat“ do senátu a následně k prezidentovi.

Původně měl novelu projednat parlament ještě na konci roku 2020, ve stavu tzv. legislativní nouze. Zkrácené projednávání, ale nebylo schváleno, takže zákon teprve čeká na projednání a schválení v parlamentu. Tento závěr je ještě posílen skutečností, že byť základní transpoziční lhůta pro směrnici uplyne 17. 7. 2021, tak Česká republika vzhledem k tomu, že se nepodařilo dodržet harmonogram plánu legislativních prací vlády na rok 2020, již musela požádat o prodloužení transpoziční lhůty povinné části směrnice do 17. 7. 2022. Vzhledem k výše uvedeným nejistotám doporučuji s insolvenčním návrhem (návrhem na povolení oddlužení) na nejistou novelu nečekat.


JUDr. Ing. Pavel Fabian, insolvenční správce a advokát

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

FABIAN & PARTNERS, advokátní kancelář s. r. o.

Oddlužení | Osobní bankrot | Insolvence